Kontakt

Ustawy i rozporządzenia, które warto znać:

paragraf.jpg     Ustawa o własności lokali 

                                                                   

paragraf.jpg     Ustawa o gospodarce nieruchomościami

 

paragraf.jpg    Ustawa prawo budowlane

 

paragraf.jpg    Ochrona przeciwpożarowa budynków

 

paragraf.jpg     Ustawa o ksiegach wieczystych i hipotece 


Designed by Possible