Działki usługowe 2 km od centrum Bolesławca

bolesławiecki, Bolesławiec

437 184 PLN

Numer oferty1001
Typ transakcjiSprzedaż
Cena437 184 PLN
Powierzchnia2 376 m2
Cena za m2184 PLN / m2
Typ działkiusługowa
Typ drogiasfaltowa
Wysokość min.12
Prądjest
Wodawodociąg
Kanalizacjamiejska
Działki usługowe 2 km od centrum Bolesławca (bolesławiecki, Bolesławiec)

Działka usługowa o powierzchni 2376 m2 na sprzedaż.

Dostępne także dwie sąsiednie działki. Całość o łącznej powierzchni 9 347 m2 w cenie 184 zł/ 1m2.

Media: prąd, woda, kanalizacja

Dojazd droga asfaltową.


Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) drogi wewnętrzne o szer. min. 8 m, w granicach wydzielanych działek,

c) ciągi pieszo-jezdne o szer. min. 6 m, w granicach wydzielanych działek,

d) zieleń urządzoną,

e) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasad kształtowania krajobrazu:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,5;

2) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7;

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 25;

5) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 12 m;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej [m2 ]: 250m2;

7) geometria dachu: dach płaski lub dwuspadowy w kolorze ceglastym oraz w odcieniach brązu i czerni; kryty dachówką betonową lub ceramiczną;

8) kąt nachylenia głównych połaci dachu: do 45°;

9) układ głównej kalenicy: równoległy lub prostopadły do nieprzekraczalnych linii zabudowy;

10) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, nie kontrastujących z otaczającą zabudową; z wyłączeniem obiektów handlowych posiadających własne standardy kolorystyki związane z identyfikacją marki;

11) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z blachy oraz tworzyw sztucznych typu "siding";

12) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub przy granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży na następujących warunkach:

1) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 4,5 m,

2) geometria dachu: dach dwuspadowy,

3) kąt nachylenia połaci dachu: do 45°,

4) zakazuje się budowy blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych.Zapraszamy do kontaktu !

" Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny "


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej www.patron.boleslawiec.pl

PATRON Licencjonowane Biuro Nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY PREZENTUJEMY NA WŁASNYM TELEBIMIE LED.
Zapraszamy - Zgłoś ofertę do biura !


Dodatkowo oferujemy kompletne i bezpłatne doradztwo kredytowe.

ul.Bobrowa 1
59-700 Bolesławiec,
www.patron.boleslawiec.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
bolesławiecki, Bolesławiec

Kontakt