Kupujący nie płaci prowizji - co to takiego?

Kupujący nie płaci prowizji? Kupujący płaci za wszystko!

 

Ostatnio pojawiło się w reklamach wiele entuzjastycznych tekstów na temat inicjatywy  biur nieruchomości reklamujących się hasłem                                         „Kupujący nie płaci prowizji”.

 

Biura, które ogłaszają się jako „0%” czy „bez prowizji” stosują tylko chwyty marketingowe.

 

 

Standardy zawodowe jednoznacznie mówią, że wynagrodzenie można pobrać wyłącznie wtedy gdy jest umowa z klientem.                                               Czy to sprzedającym czy kupującym.Umowa ta powinna określić wymagania klienta, po spełnieniu których zapłaci on pośrednikowi wynagrodzenie. Umowa ta jest także potwierdzeniem odpowiedzialności pośrednika za wykonaną usługę. Oznacza możliwość dochodzenia odszkodowania, jeżeli w wyniku transakcji klient poniósłby szkodę. Oczywiście w umowie musi być wskazany pośrednik w obrocie nieruchomościami  odpowiedzialny za czynności pośrednictwa wynikające z umowy – bo tylko taki pośrednik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.


Standardy zawodowe obowiązujące pośredników w obrocie nieruchomościami w art. 25 ujmują te kwestie jednoznacznie: „Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając jako wolne od wynagrodzenia”.

 

Hasło kupujący nie płaci prowizji jest chwytem reklamowym – ale sprzecznym z zasadami etycznymi obowiązującymi pośredników. Pośrednik w obrocie nieruchomościami uważany za zawód zaufania publicznego ponieważ powierza się mu wrażliwe dane o stanie majątkowym a nawet rodzinnym klienta. W takiej sytuacji posługiwanie się sloganem, zawierającym nieprawdziwą informacje – uważamy za niewłaściwe.


Bez podpisania z pośrednikiem umowy o pośrednictwo w kupnie nieruchomości kupujący nie jest więc klientem biura i nie musi płacić prowizji. Jest jedynie obowiązany do podania podstawowych danych, by pośrednik mógł zaprezentować mu nieruchomość .

Zatem hasła stosowane w celach reklamowych przez biura nieruchomości są bezzasadne i są jedynie chwytem marketingowym mającym przyciągnąć kupującego do oferty konkretnego biura nieruchomości.

Designed by Possible