Inwestycja działka 13 mieszkań + lokal usługowy

lwówecki, Lwówek Śląski

610 000 PLN Stara cena: 750 000 PLN

Numer oferty1422
Typ transakcjiSprzedaż
Cena610 000 PLN
Powierzchnia293 m2
Cena za m22 082 PLN / m2
Typ działkibudowlana
Przeznaczeniemieszkaniowo-usługowe
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodawodociąg
Gazjest
Inwestycja działka 13 mieszkań + lokal usługowy (lwówecki, Lwówek Śląski)

Działka w centrum Lwówka Śl. z projektem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Działka jest uzbrojona: kanalizacja, woda, prąd
Jest możliwość przyłączenia gazu.

Działka posiada wszystkie wymagane zezwolenia oraz projekt uwzględniający 13 mieszkań oraz lokal usługowy.

5 kondygnacji Dach stromy 40 st

Powierzchnia działki 293 m2
Powierzchnia jednej kondygnacji ok 150 m2 x 4 kondygnacji=750 m2

Cena: 610 tys. zł netto

Dla terenów oznaczonych symbolami od MW/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się budynki mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowe wielorodzinne z usługami oraz usługowe;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny dróg wewnętrznych, miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej,

b) tereny zieleni urządzonej,

c) place zabaw dla dzieci, place sportowe;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż wysokość najwyższego istniejącego budynku na terenie do kalenicy dachu lub najwyższej krawędzi górnej elewacji, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski 42

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 4,0,

e) dachy strome, dwuspadowe, w układzie symetrycznym, kryte dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach naturalnej czerwieni, o spadkach połaci dachowych 40-55 stopni,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) dopuszcza się remonty i rewitalizację istniejących budynków, dostosowując elewację budynków do historycznego układu, w tym zmianę geometrii dachu z zakazem wprowadzenia dodatkowej kondygnacji;

5) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

6) dopuszcza się zabudowę na granicy działki;

Zapraszamy !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Więcej ofert znajdziesz na naszej stronie internetowej www.patron.boleslawiec.pl

PATRON Licencjonowane Biuro Nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY PREZENTUJEMY NA WŁASNYM TELEBIMIE LED.
Zapraszamy - Zgłoś ofertę do biura !


Dodatkowo oferujemy kompletne i bezpłatne doradztwo kredytowe.

ul.Bobrowa 1
59-700 Bolesławiec,
www.patron.boleslawiec.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
lwówecki, Lwówek Śląski

Kontakt